Wagi
Regulamin karta rabatowa

 

REGULAMIN AKCJI KARTA RABATOWA -20%

OGÓLNE INFORMACJE

 

1. Organizatorem promocji „Karta rabatowa -20%” (zwanym dalej : „Promocja”) oraz wystawcą karty umożliwiającej skorzystanie z Promocji jest SENSORWAG, ul. Przeskok 53, 63-400 Ostrów Wlkp. NIP: 6222377961  (zwanym dalej: „Organizator”).

    Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki skorzystania z Promocji.

    Promocja organizowana jest na zakupy dokonane w okresie od 10.02.2020 do 30.06.2020 za pośrednictwem sklepu internetowego ewagi.pl.

    Promocja obowiązuje w podanym terminie lub do odwołania jej przez Organizatora.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 

    Promocja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy posiadają lub otrzymali kartę rabatową -20% (zwanych dalej : „Użytkownikiem”) i chcą z niej skorzystać.

    Użytkownik Karty rabatowej -20%  dokonując zakupu na sklepie ewagi.pl w trakcie procesu zakupu ma obowiązek podać kod rabatowy znajdujący się na karcie oraz nr karty przy składaniu zamówienia.

    Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami cenowymi / rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym.

    Użytkownik Karty ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

    Wyłączeniem z promocji są wszystkie produkty marki CAS, na które nie obowiązuje rabat -20% z tytułu posiadania karty rabatowej.

    Użytkownik karty rabatowej jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

    Z promocji wyłączeni są również pracownicy Organizatora.

    Karta rabatowa -20% jest ważna do 30.06.2020.

    Karta rabatowa jest kartą na okaziciela. Każdy użytkownik tej karty może dokonać zakupu przy użyciu tej karty tylko jeden raz.

    Udział w Promocji  jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

    W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, uczestnicy Promocji winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora.

    Pisemna reklamacja kierowana na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamowanego zdarzenia i uzasadnienie.

    W przypadku braku tych danych reklamacje nie będą rozpatrywane.

    Reklamacje kierowane na adres Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 12.02.2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium